W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie Parku Avia zostały wprowadzone następujące wytyczne Rady Ministrów oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym Klientom.

 1. Limit osób przebywających jednocześnie w obiekcie został zmniejszony zgodnie z obowiązującymi przepisami o 50%, tym samym liczba osób, które mogą przebywać na obiekcie jednocześnie wynosi:
  • W hali wewnętrznej: 65 osób w tym:
   • 24 osoby w basenie sportowym (nie więcej niż 4 osoby na tor),
   • 15 osób w basenie rekreacyjno-szkoleniowym,
   • 15 osób w brodziku,
   • W jacuzzi po 1 osobie lub kilka jeśli są to osoby wspólnie zamieszkujące.
  • W Strefie Relaksu (Saunarium) może maksymalnie przebywać 11 osób w tym:
   • 5 osób w saunie fińskiej,
   • 4 osoby w łaźni parowej,
   • 2 osoby przy tężni solankowej,
  • W strefie basenów zewnętrznych może przebywać maksymalnie 305 osób w tym:
   • 150 osób w basenie rekreacyjnym,
   • 6 osób w basenie do nauki pływania,
   • 25 osób w brodziku,
   • W jacuzzi po 1 osobie lub kilka jeśli są to osoby wspólnie zamieszkujące.
   • Na terenie boisk i terenie ogólnodostępnym może przebywać jednocześnie 45 osób.
   • Limity są stale monitorowane.
 2. Prosimy nie odwiedzać Parku Avia jeśli:
  • występują u Państwa objawy jakichkolwiek infekcji,
  • są Państwo w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  • zamieszkują Państwo z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  • w ciągu ostatnich dwóch tygodni mieli Państwo kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 3. Prosimy o zachowanie niezbędnego dystansu (2-metrowej odległości) pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w częściach wspólnych obiektu, m. in. przebieralniach, toaletach, natryskach – stosując się do zamieszczonych na podłodze i ścianach oznaczeń.
 4. Przed wejściem do Parku Avia obowiązkowo zdezynfekuj ręce oraz na bieżąco korzystaj z płynów do dezynfekcji dostępnych na terenie obiektu. Stacje dezynfekcyjne znajdują się:
  • przy wszystkich wejściach do obiektu,
  • w każdej z odrębnych stref,
  • przy toaletach,
  • przy natryskach.
 5. Prosimy o noszenie osłon ust i nosa przez klientów wewnątrz obiektu z wyłączeniem:
  • kąpieli i pływania w basenie (osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni). Po zakończonej kąpieli, w przebieralni należy ponownie założyć osłonę ust i nosa,
  • podczas korzystania z Saunarium (osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni). Po zakończonej wizycie w Saunarium, w przebieralni należy ponownie założyć osłonę ust i nosa,
  • podczas spożywania posiłków lub napojów zakupionych na terenie naszego obiektu.
 6. Zgodnie z zaleceniem Rady Ministrów, czas pobytu w obiekcie należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 7. Wprowadziliśmy stałą dezynfekcję powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się Klienci (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu dnia).
 8. W toaletach oraz częściach wspólnych uśmieliśmy instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek oraz maseczki.
 9. Zachęcamy do dokonywania płatności bezgotówkowych – zbliżeniowych, poprzez terminal płatniczy.
 10. Każdy klient zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowych informacji znajdujących się w obiekcie, które są integralną częścią instrukcji. W przypadku regulacji nieujętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy regulaminów Parku Avia.