KOMUNIKAT
w sprawie oceny jakości wody na pływalni i w natryskach w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym Park Avia w Świdniku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku ws. wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r, poz. 2016) Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik SP. z o.o., zarządca Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego Park Avia, informuje:

1.Woda w niecce basenu sportowego pływalni krytej – spełnia wymagania rozporządzenia
2.Woda w niecce basenu rekreacyjno-szkoleniowego pływalni krytej – spełnia wymagania rozporządzenia 
3.Woda w niecce brodzika pływalni krytej – spełnia wymagania rozporządzenia 
4.Woda w wannach SPA jacuzzi pływalni krytej – spełnia wymagania rozporządzenia
5.Woda w niecce basenu rekreacyjno-treningowego pływalni odkrytej – spełnia wymagania rozporządzenia 
6.Woda w niecce brodzika pływalni odkrytej – spełnia wymagania rozporządzenia 
7.Woda w wannach SPA jacuzzi pływalni odkrytej – spełnia wymagania rozporządzenia
8.Woda w natryskach pływalni krytej spełnia wymagania rozporządzenia

 

Ocena jakości wody na pływalni krytej i odkrytej dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku – komunikat i oceny w załączeniu.