W związku z wprowadzeniem strefy żółtej informujemy o obowiązujących obostrzeniach w Parku Avia.
W Parku Avia mamy:
➡️ obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektu,
➡️ obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu dojścia do szafki w przebieralni, osoby niestosujące się do zalecenia nie będą mogły być obsłużone,
➡️ limit osób – na terenie całego obiektu może przebywać 195 osób, a na terenie basenów i saun łącznie 98, szczegółowe informacje o obecnym limicie są dostępne na www.parkavia.pl,
➡️ limit osób na widowni do 25% oraz obowiązek utrzymania dystansu 1,5 m a także zakrywania ust i nosa podczas całego pobytu.
Prosimy o przestrzeganie zasad.
Dbajmy o siebie i o innych!👍