Informujemy, że w związku z wytycznymi dotyczącymi zasad funkcjonowania basenów , informujemy, od 20 października 2020 r. z Parku Avia mogą korzystać:

✅ uczestnicy kursów nauki pływania prowadzonych przez Park Avia i podmioty zewnętrzne,
✅ uczestnicy Aqua Fitness,
✅ kluby sportowe,
✅ grupy zorganizowane,
✅ uczestnicy zajęć sportowych uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego.
Zmieniają się również godziny funkcjonowania Parku Avia:

Poniedziałek-piątek:
6:00-9:00 – zajęcia ogólne sportowe
9:00-15:00 – basen nieczynny
15:00-17:00 – zajęcia ogólne sportowe
16:00-20:00 – nauka pływania
19:30-20:15 – Aqua Fitness
20:00-22:00 – zajęcia ogólne sportowe

Sobota:
6:00-9:00 – zajęcia ogólne sportowe
9:00-14:00 – nauka pływania
14:00-16:00 – zajęcia ogólne sportowe

od godz. 16:00 – basen nieczynny
Niedziela:
Basen nieczynny

WAŻNE: Wszystkie grupy nauki pływania z godziny 18 będą zaczynać zajęcia 15 min później czyli 18:15, tak aby zwiększyć odstęp miedzy wchodzącymi a wychodzącymi.

Do odwołania pozostają zamknięte sauny❌ oraz widownia ❌ 

Prosimy o stosowanie się do wytycznych i przestrzeganie zasad: dezynfekcji, dystansu i zasłaniania ust i nosa w wyznaczonych strefach.

About Author