Nowy rok szkolny już niebawem.. Tak, czas i wakacje lecą zawsze za szybko ;) Dlatego już dzisiaj zapraszamy Was do zapisów na zajęcia nauki pływania, które organizujemy w Parku Avia. Naszym kursantom oferujemy:
 • zajęcia nauki i doskonalenia pływania dostosowane do umiejętności uczestników,
 • zajęcia w grupach do 10 os., zajęcia indywidualne lub w grupach 2 os.
 • dogodne godziny zajęć od poniedziałku do soboty,
 • wykwalifikowaną kadrę instruktorów i trenerów pływania,
 • oraz najnowocześniejszy i najfajniejszy basen w okolicy ;)
Nie zwlekaj i już teraz zapisz się na zajęcia! Zapisy pod nr tel. 609 027 323 lub mailowo: ! Szczegóły: https://parkavia.pl/nauka-plywania/#aktualnosci-nauka-plywania
Od 4 maja (wtorek) zapraszamy z powrotem dzieci i młodzież do 18 r.ż. na zajęcia nauki pływania. Korzystanie z basenów będzie również dopuszczalne  dla:
 1. zawodników sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu
 2. zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.z2020r.poz.1133),
 3. zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
 4. zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 5. zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
 6. dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,
po wypełnieniu odpowiedniego oświadczenia o przynależności do jednej z ww. grup.   Basen będzie czynny w godzinach: Poniedziałek-piątek: 6:00-8:00  oraz 15:00-20:00  Sobota: 6:00-16:00  W niedzielę basen będzie nieczynny. Strefa Relaksu (Saunarium) również pozostaje nieczynna do odwołania.

Informujemy, że w związku z wytycznymi dotyczącymi zasad funkcjonowania basenów , informujemy, od 20 października 2020 r. z Parku Avia mogą korzystać:

✅ uczestnicy kursów nauki pływania prowadzonych przez Park Avia i podmioty zewnętrzne,
✅ uczestnicy Aqua Fitness,
✅ kluby sportowe,
✅ grupy zorganizowane,
✅ uczestnicy zajęć sportowych uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego.
Zmieniają się również godziny funkcjonowania Parku Avia:

Poniedziałek-piątek:
6:00-9:00 - zajęcia ogólne sportowe
9:00-15:00 - basen nieczynny
15:00-17:00 - zajęcia ogólne sportowe
16:00-20:00 - nauka pływania
19:30-20:15 - Aqua Fitness
20:00-22:00 - zajęcia ogólne sportowe

Sobota:
6:00-9:00 - zajęcia ogólne sportowe
9:00-14:00 - nauka pływania
14:00-16:00 - zajęcia ogólne sportowe

od godz. 16:00 - basen nieczynny
Niedziela:
Basen nieczynny

WAŻNE: Wszystkie grupy nauki pływania z godziny 18 będą zaczynać zajęcia 15 min później czyli 18:15, tak aby zwiększyć odstęp miedzy wchodzącymi a wychodzącymi.

Do odwołania pozostają zamknięte sauny❌ oraz widownia ❌ 

Prosimy o stosowanie się do wytycznych i przestrzeganie zasad: dezynfekcji, dystansu i zasłaniania ust i nosa w wyznaczonych strefach.

Chcesz nauczyć się pływać? A może umiesz, ale potrzebujesz udoskonalić swoje umiejętności? Po kursie pływania w Parku Avia każdy będzie czuł się jak ryba w wodzie. Zapisy na zajęcia z nauki pływania na rok szkolny 2020/2021 już ruszyły! Co dla Was mamy?
 • zajęcia indywidualne i grupowe max.8-10 osobowych,
 • dogodne godziny zajęć,
 • wykwalifikowaną kadrę instruktorów,
 • możliwość nauki i korzystania z najnowocześniejszego basenu w okolicy,
 • dla każdego kursanta - małą niespodziankę.
Zapisy pod nr tel. 609 027 323 lub mailowo na adres: . Wystarczy przesłać imię i nazwisko, wiek kursanta, oraz określić poziom: podstawowy/zaawansowany.